Sídlo spoločnosti:

XWORK s.r.o.
Berlínska 23
040 13 Košice
IČO: 50217836
IČDPH: SK2120218947
DIČ:2120218947
Obchodný register: KE-1, Odd. Sro Vl.č.: 38776/V
Banka: Uni Credit Banka
IBAN: SK64 1111 0000 0011 4910 8006
obrázok v rámci pexels cottonbro 4489734 XWORK
Ivan KOLESÁR
Zodpovedná osoba

Prevádzka spoločnosti:

XWORK s.r.o.
Rampová 5
040 01 Košice
Tel. : +421 905 743 231
Tel. : +421 905 350 352
e-mail:xwork@xwork.sk

Autorské práva © 2021 XWORK s.r.o.